Voorbeelden van gebruik

De WoonZorgwijzer is een instrument dat op vele vraagstukken relevante informatie biedt. Meerwaarde ontstaat als de inzichten uit de WoonZorgwijzer worden gecombineerd met gegevens uit andere (lokale) bronnen.

Voorbeelden van toepassingen zijn:

 • Vitaliteit in het corporatiebezit
 • Basis voor woonzorgvisies en afwegingskader
 • Verankering wonen met zorg in woonvisies
 • Uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang
 • De mate van zelf- en samenredzaamheid van buurten en kernen
 • Van specifieke naar generieke voorzieningen
 • Binnenstedelijke ontwikkelingen / leegstaand zorgvastgoed
 • Risicoanalyses voor de brandweer
 • Schuldenproblematiek bij mensen met LVB
 • De klimaatdiscussie
 • Evaluatie woonservicegebieden
 • Samenstelling en takenpakket sociale wijkteams

In dit document vindt u enkele beeldende omschrijvingen van toepassingen. Als u meer wilt weten over een bepaalde toepassing kunt u contact opnemen met: Johan.van.Iersel@infact.eu of Kees.Leidelmeijer@infact.eu.