Achtergrondinformatie

Transparantie is een hoog goed. In het instrument zelf kunt u altijd direct de gehanteerde definities en gebruikte bronnen terugvinden. Daarnaast zijn er uitgebreide achtergronddocumenten opgesteld.

In dit document vindt u de technische handleiding voor het gebruik van het instrument. Op de pagina ‘De praktijk’ staan voorbeelden van hoe het instrument kan worden toegepast op diverse thema’s.

Methodische toelichting

De ontwikkeling van de WoonZorgwijzer is toegelicht in vijf uitgebreide rapportages:

  • In het rapport ‘beperkingenprofielen’ staat systematisch omschreven met welke beperkingen mensen met uiteenlopende aandoeningen te maken kunnen hebben.
  • In het rapport ‘kwantificering’ staat omschreven hoe het model waarmee de kans op aandoeningen is bepaald is opgebouwd.
  • In het rapport ‘naar een operationeel model’ staan de laatste methodische stappen beschreven: de actualisatie naar 2016, de prognose naar 2020 en de raming van het aantal personen met beperkingen.
  • In het rapport 'woonzorgwijzer 2.0' staat de update 2018 omschreven samen met de hierbij doorgevoerde verbeteringen in de applicatie en de achterliggende modellen.
  • In het rapport ‘woonzorgwijzer 3.0’ staat de update 2020 omschreven, inclusief toelichting op de nieuwe modules inzake de jeugdhulpverlening.

Veel gestelde vragen

Bij de toepassing van de WoonZorgwijzer in de lokale praktijk zijn enkele relevante punten naar voren gekomen en vragen gesteld. Platform 31 heeft deze gebundeld in een `document met FAQ`. Dit document zal in de toekomst met enige regelmaat worden geactualiseerd.