WoonZorgwijzers

Begin 2022 is de 3.0 versie van de WoonZorgwijzer gereed gekomen. Hieronder kunt u deze inzien, door op een logo te klikken. De belangrijkste verschillen met de 2.0 versie staan in dit document toegelicht.