WoonZorgwijzer

Elke Nederlandse gemeente voert (regionaal afgestemd) beleid om ervoor te zorgen dat kwetsbare aandachtsgroepen en ouderen passend gehuisvest kunnen worden, met de juiste zorg en ondersteuning. Daarbij zijn vergezichten en richtinggevende prognoses van de opgaven van belang. Maar minimaal zo belangrijk is zicht te krijgen op de huidige situatie: waar wonen de mensen om wie het gaat in welke aantallen? Dat inzicht is essentieel voor het vormgeven van preventieve beleid, de gebiedsgerichte uitwerking van beleid en de te maken locatiekeuzen.

De WoonZorgwijzer biedt dit voor het lokale en regionale beleid onmisbare inzicht en meer dan dat.

De WoonZorgwijzer is (door)ontwikkeld door een brede coalitie, waaronder het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Provincie Zuid-Holland, Platform31, Stichting In.Fact., Baasgeo en Object Vision. Het is een instrument om de (lokale) beleidsvorming op het gebied van wonen, zorg en ondersteuning te faciliteren.

Op een laag geografisch schaalniveau wordt inzichtelijk gemaakt waar mensen met een bepaalde aandoening wonen en welke beperkingen zij mogelijk ervaren. Sinds maart 2024 is de 4.0 versie beschikbaar.

Het streven voor de langere termijn is een landelijke, openbaar toegankelijke applicatie. Op dit moment stellen de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant en Gelderland het instrument beschikbaar aan de gemeenten binnen deze provincies en hun stakeholders.

Daarnaast heeft een aantal gemeenten het instrument zelf aangeschaft. Indien u interesse heeft, kunt u in deze flyer lezen hoe u deel kan nemen. Iedere WoonZorgwijzer is openbaar en alle stakeholders kunnen er hun voordeel mee doen.

Organisaties

Onderstaande organisaties zijn betrokken bij dit initiatief.

In.Fact Stichting In.Fact
Platform31 Platform31
Object Vision Object Vision
Baasgeo Baas geo-informatie

Naar het instrument!

Via deze site kunt het instrument inzien, vindt u de nodige achtergrondinformatie en voorbeelden van toepassingen van het instrument.

WoonZorgwijzer